Paskelbta . Kategorijos: Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas užsienyje yra vykdomas šiek tiek skirtingai, nei vietinis skolų išieškojimas. Skirtumą įtakoja skirtingoms šalims būdingos teisinės sistemos ir jų praktikos. To pasekoje, vietinio skolų išieškojimo eiga ir kaina skiriasi nuo tarptautinio skolų išieškojimo galimybių. Tarptautinėms byloms visuomet pateikiame individualius pasiūlymus, kurie užtikrina geriausias priemones ir veikimo metodus, sprendžiant konkrečius tarptautinius turtinius įsipareigojimus.

Tam, kad pateiktume jums tarptautinio išieškojimo pasiūlymą, prašome atsiųsti mums trumpą žinutę, nurodydami skolos dydį, uždelsto mokėjimo laikotarpį, skolininko detales ir veiksmus, kuriuos iki šiol esate atlikę.

Laukiame jūsų užklausos šiuo el. pašto adresu: info@skolukontora.lt.

Paskelbta . Kategorijos: Skolų išieškojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas yra įmanomas tik tokiu atveju, jei skolininkas pripažįsta esantis skoloje. Kitu atveju, skolos išieškojimas įmanomas tik bylinėjimosi būdu. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime, kokiomis aplinkybėmis ikiteisminė byla yra laikoma neginčijama, ir kokia yra bylinėjimosi eiga.

Kada ikiteisminis skolos grąžinimo pareikalavimas yra laikomas pagrįstu?

Nėra paprasta greitai nustatyti, ar ikiteisminis turtinės prievolės pareikalavimas yra pagrįstas. Kartais prireikia detalesnės informacijos apie tai, kokia konkrečiai sutartis buvo sudaryta, ar koks yra emocinis santykis tarp skolininko ir kreditoriaus. Labai svarbu, kad kreditorius, kreipdamasis į išieškojimų kontorą, trumpai apibūdintų ryšį su skolininku. Tai nustato greitesnį ir efektyvesnį skolos išieškojimo metodą, pritaikant skolos priminimo, skolos pareikalavimo arba bylinėjimosi strategiją.

Kaip išvengti ginčų su skolininkais?

Šios rizikos neįmanoma visiškai eliminuoti, tačiau sumažinti ginčų tikimybę galima labai lengvai. Pateikiame keletą patarimų:

 • Iš anksto suderinkite su klientais prekių ar paslaugų pirkimo/pardavimo sąlygas.
 • Turėkite aiškią, visiems lengvai suprantamą prekių ar paslaugų kainodarą.
 • Apibrėžkite pristatymo laiką.
 • Nurodykite mokėjimo terminus.
 • Išdėstykite prekių ar paslaugų atšaukimo, grąžinimo sąlygas.
 • Būtinai sudarykite rašytinę sutartį.
 • Prireikus konkretizuoti iškilusius nesklandumus, juos detalizuokite raštiškai ir stenkitės, kad kita šalis atsakytų į jūsų užklausas ta pačia komunikacijos priemone (pavyzdžiui, prašant pakeisti nekokybišką gaminį, siekiant sumažinti sutartą kainą, ir pan.)

Kada rekomenduojame kreiptis išorinės pagalbos?

Kai prarandama viltis ginčą išspręsti taikiai, patariame nedelsiant ieškoti išorinės pagalbos.
Išorinė pagalba- tai advokato paslaugos, kurios padės išspręsti ginčą, remiantis LR teisės aktais. Tai vienareikšmiškai pati efektyviausia ir greičiausia priemonė šalims išspręsti ginčą. Advokato paslaugos taip pat potencialiai gali išsaugoti tolimesnius santykius tarp kreditoriaus ir skolininko.

Paskelbta . Kategorijos: Mokėjimų administravimas

Nuomotojas visuomet turi sekti, ar nuomininkai laiku atsiskaito už nuomos paslaugas. Su mumis nuomotojai dažnai susisiekia tais atvejais, kuomet kurį laiką nebuvo stebima, ar mokėjimai atliekami laiku. To pasekoje, netikėtai atrandamos jau ilgą laikotarpį besikaupusiančios skolos. Kartais nutinka blogiausia ir gale paaiškėja, kad šios skolos jau yra tapusios beviltiškomis.

Kai kuriems nuomotojams, sekti, ar visi nuomoninkai laiku atsiskaito už nuomos paslaugas, gali būti pernelyg daug laiko reikalaujantis procesas,  ypatingai, jei nuomos mokesčiai nuomininkams yra skirtingi arba mokėjimai atliekami dalimis. Įmokos turi būti sekamos reguliariai tam, kad bet kokia netikėtai iškilusi problema būtų išspręsta deramai ir greitai.

Įmokų stebėjimo įrankis

Kadangi pavienis nuomos įmokų stebėjimas sukelia pernelyg daug nepatogumų ir eikvoja laiko išteklius, mes sukūrėme automatinę įmokų stebėjimo paslaugą. Ši paslauga prižiūri, kad už nuomą būtų atsiskaitoma sutartą nuomos mokėjimo dieną.

Jeigu už nuomą neatsiskaitoma laiku, nuomoninkas automatiškai gauna priminimą apie pavėluotą atlikti pavedimą. Jei nuomotojas ir toliau ignoruoja priminimus, automatiškai pradedama ikiteisminė byla.

Plačiau apie šią paslaugą sužinokite susisiekę su mumis tiesiogiai info@skolukontora.lt

Paskelbta . Kategorijos: Skolų išieškojimas

Šalių teisės ir pareigos:

 • Vykdytojas skolų išieškojimą pradeda tą pačią dieną, kai byla gaunama iš Užsakovo.
 • Užsakovas neturi teisės keisti Sutarties sąlygų be Vykdytojo sutikimo. Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams.
 • Sudarius išieškojimo sutartį, Užsakovas neturi teisės suteikti įgaliojimo trečioms šalims be Vykdytojo raštiško sutikimo. Jei Užsakovas jau yra suteikęs šią teisę trečiajai šaliai, apie tai Vykdytojas turi būti perspėtas iš anksto.
 • Išieškojimo paslaugos teikiamos iki to tol, kuomet skolininkas pilnai įvykdo pagrindinę prievolę ir padengia visas išieškojimo išlaidas bei palūkanas, arba iki tol, kuomet Vykdytojas nusprendžia atsisakyti tęsti skolos išieškojimą.
 • Vykdytojas turi teisę sustabdyti išieškojimo paslaugų teikimą, jei išieškojimas paaiškėja esantis nepagrįstas, arba tokiu atveju, jei nustatoma, jog pareikalavimo įgyvendinimas yra nepraktiškas ar neįgyvendinamas.
 • Vykdytojas turi teisę sudaryti dalinio mokėjimo planą su skolininku Užsakovo vardu.

Atsiskaitymo sąlygos:

 • Šalys sutaria, kad visi šios sutarties pagrindu atliekami atsiskaitymai bus vykdomi pavedimais per Vykdytojo banko sąskaitą: LT58 7290 0000 1446 7693, banko kodas: INDULT2X.
 • Vykdytojas apskaičiuoja išieškojimo išlaidas. Vykdytojas turi teisę prie pagrindinės išieškojimo sumos pridėti visas įstatyme ir šalių sutartyje nurodytas išlaidas, įskaitant išieškojimo išlaidas ir palūkanas.
 • Vykdytojas turi teisę į mokestį už išieškojimo paslaugas (toliau – “mokestis”). Ikiteisminio išieškojimo mokesčio dydis yra visa skolininko sumokėta suma, viršijanti pagrindinę išieškojimo sumą. Į pagrindinę išieškojimo sumą neįtraukiamos palūkanos, delspinigiai ir išieškojimo išlaidos.
 • Teisminio išieškojimo paslaugai yra taikomas 6% sėkmės mokestis, nebent sutartyje nurodyta kitaip.
 • Skolininkui padengus visas išieškojimo išlaidas ir palūkanas, Užsakovas įgyja teisę į pagrindinę skolos sumą.
 • Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas padengtų išieškojimo paslaugų mokestį, jei: Užsakovas vienašališkai nutraukia
 • išieškojimo sutartį ir (arba) ją atšaukia, arba riboja Vykdytojui suteiktą įgaliojimą; Vykdytojas pateikia Užsakovui klaidingą informaciją; skolininkas sumoka skolą, delspinigius, palūkanas ar išieškojimo išlaidas tiesiogiai Klientui.
 • Jei skolininkas sumoka pagrindinę skolą kreditoriui tiesiogiai, kreditorius privalo apie tai pranešti IK bei nurodyti tikslią skolos grąžinimo sumą ir datą.
 • PVM yra pridedamas pagal šalyje galiojančius teisės aktus.

Nepaprastosios aplinkybės:

 • Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.
 • Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

Baigiamosios nuostatos:

 • Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
 • Vykdytojas dalinasi kliento informacija kartu su SPT-Group tinkle operuojančiais darbuotojais.
 • Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskelbta . Kategorijos: Mokėjimų administravimas, Skolų išieškojimas

Kada imtis veiksmų, jei klientas vėluoja sumokėti?

Klientas, kuris vėluoja mokėti, turi būti perspėtas apie praleistą mokėjimo terminą kuo skubiau. Tokiu būdu yra sumažinama tikimybė išvengti nesusipratimų ar sunkesnių pasekmių bankroto atveju. Viena iš pasitaikančių neatsiskaitymo priežasčių yra susijusi su paprasčiausiomis situacijomis, kuomet įsipareigojimai yra tiesiog pamirštami. Net ir šiuo mažiausiai žalingu atveju skambutis, ar nusiųsta žinutė, klientui yra labai naudinga. Pirmasis žingsnis visuomet turėtų būti draugiškas priminimas apie įsipareigojimą, siekiant išsiaiškinti neapmokėtos sąskaitos priežastis.

Ką daryti, jeigu klientas nesumoka?

Tam, kad užbėgtumėte įvykiams už akių ir neatsidurtumėte padėtyje be išeities, svarbu išsiaiškinti skolinko motyvus. Jeigu yra vengiama kontakto ir neatsakoma į skambučius, rekomanduojama neuždelsti ir nusiųsti oficialų priminimo laišką. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas suteikia skolininkui 30 kalendorinių dienų, per kurias šalių įsipareigojimai turi būti įgyvendinti. Ilgiausias numatomas terminas, jei tarpusavio sutartyje nenumatyta kitaip, yra 60 kalendorinių dienų.

Kaip pareikalauti grąžinti skolą?

Rašant pareikalavimo laišką skolininkui yra svarbu tiksliai nurodyti skolos įvykio detales. Nepamirškite nurodyti datos, reikalaujamos sumos dydžio ir tikslių rekvizitų. Prireikus teismo pagalbos, bus vertinama, ar skolininką pasiekusi informaciją iš jūsų pusės buvo tiksli ir neklaidinga. Jeigu turite konkrečių klausimų šiame etape, kreipkitės į mus, ir jums padėsime.

Kada reikėtų kreiptis į skolų išieškojimų kontorą?

Išieškojimų kontora jums gali padėti bet kuriame žingsnyje. Kadangi išieškojimo procesas gali trukti ilgą laiką dėl skolininko neveiksnumo, patartina kreiptis į mus kuo anksčiau. Taip sutaupysite laiko ir galėsite atsidėti pagrindiniams darbams bei padidinsite sėkmingo skolos susigrąžinimo tikimybę. Sudėtingiausios situacijos dažniausiai atsiranda tuomet, kai kreditorius nepasiryžta jokiam sprendimui ir uždelsia veikti. Tai neparanku nei skolininkui (dėl augančių delspinigių), nei kreditoriui, kuris sumažina tikimybę atgauti skolą.

Kiek kainuoja skolų išieškojimas?

Ši paslauga yra nemokama. Mes grąžiname 100 proc. pagrindinės sumos dydžio. Išieškojimų kontoros vienintelis užmokestis yra skolininko padengiamos išieškojimo proceso išlaidos. Jos yra numatytos LR Civiliniame kodekse.

Kaip išvengti skolininkų ateityje?

Prieš sudarant sutartis, labai svarbu pasidomėti partnerio istorija, patikrinti, ar nėra paviešintų įsiskolinimų, įvertinti atsiliepimus ir kreditumą. Jūsų pageidavimu, galime tai padaryti už jus. Susisiekite su mumis ir padėsime jums sudaryti patikimas sutartis.

Paskelbta . Kategorijos: Naujienos

Gera žinia kreditoriams, turintiems skolininkų užsienyje. Nuo šių metų tapo lengviau vykdyti skolų išieškojimą ES šalyse. 2017 metų pradžioje įsigaliojęs Europos sąskaitos blokavimo sprendimas suvienodino skirtingas šalių sistemas tam, kad vietinio teismo nuosprendžiu kreditorius galėtų gauti sąskaitos blokavimo įsakymą Europos Sąjungos šalyse, išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę. Tai yra puikus įrankis kreditoriams, susidūrusiems su skolininkais, kurie turi istorinių įrašų apie vengiamas mokėti skolas. Nebūtina žinoti skolininko sąskaitos numerį tam, kad būtų galima įgyvendinti šį sprendimą. Už sprendimo įvykdymą yra atsakingos tos ES šalies, kurioje skolininkas įsikūręs, institucijos.

Kaip tai veikia?

Teismui išdavus sprendimą įšaldyti tam tikrą sumą iš delsiančio sumokėti skolininko sąskaitos, įgyjamas naujas kontrolės svertas. Kadangi skolininkas nėra informuojamas apie šį įsakymą, tai užkerta kelią pervesti pinigus į kitą banko sąskaitą ir nuslėpti lėšas. Šį įsakymą galima pateikti tiek ikiteisminiame, tiek teisminiame išieškojimo etape. Reikėtų žinoti, jog pateikus šį prašymą ikiteisminio išieškojimo stadijoje, sąskaitos blokavimo sprendimas bus panaikintas per 30 dienų. Norint pratęsti jo galiojimą, reikia pateikti ieškinį teisme iki to laiko.

 

Išieškojimų kontora gali padėti jums pasinaudoti šiuo nauju skolos atgavimo svertu ES šalyse.